DỊCH VỤ MÁY BAY NÔNG NGHIỆP

Máy bay phun thuốc DJI Agras T40
Tải trọng phun 40 Lít
Tải trọng rải 50 kg

Giá Phun Lúa:

16.000đ/1000m2

 

Giá sạ lúa

39.000đ/1000m2